:: สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี ยินดีต้อนรับ ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา :Welcom to Lumpakchee Pollice Station::

                                      
                                     ประวัติความเป็นมาและที่ตั้งของสถานีตำรวจนครบาลลำผักชี

สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี สร้างมานานกว่า 70 ปี  เดิมเป็นกิ่งสถานีตำรวจ ขึ้นกับสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก  ใช้ชื่อว่า  “กิ่งสถานีตำรวจนครบาลเจียรดับ”  ต่อมาเมื่อวันที่  31  ธันวาคม 2520  ได้ยกฐานะเป็น “สถานีตำรวจนครบาลเจียรดับ” และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี”  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2527 มีพันตำรวจตรี สุพัฒน์ แจ่มจำรัส  ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรคนแรก     ประวัติความเป็นมาจากการค้นคว้าหลักฐานซึ่งได้จากเอกสารทางราชการ

และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านสูงอายุในท้องที่ได้ความว่า เมื่อครั้งที่เมืองมีนบุรีมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งขึ้นกับมณฑลกรุงเทพฯ  

เมื่อ พ.ศ. 2445  ในสมัยรัชการที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่อำเภอคลองสามวา

(แยกจากเขตมีนบุรี) กับอำเภออื่น ๆ คือ อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ  อำเภอหนองจอก  รวม 4 อำเภอ  ตั้งเป็นเมืองมีนบุรี และทรงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างาม เป็นข้าหลวงรักษาเมือง   จากคำบอกเล่าชาวบ้านที่สูงอายุ ที่ตั้งสถานีตำรวจเดิมอยู่ที่ปากคลองเจียรดับ ริมคลองแสนแสบ  มีกำลังตำรวจเกณฑ์ จำนวน 12 นาย  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งบริเวณ

ปากทางเข้าไปวัดพืชอุดมทางเข้าสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก(ปัจจุบันอยู่ในเขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก)

ต่อมาเมื่อชุมชนหนองจอกขยายตัวและมีความเจริญขึ้น  ประกอบกับความหนาแน่นของประชาชน

   ทางราชการจึงได้ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองจอก  และทางบริษัท นายเลิศ จำกัด  ได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่กรมตำรวจ

สร้างสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ขึ้นมา  สถานีตำรวจเดิมจึงเป็นที่พักสายตรวจแรมคืน
   เนื่องจากพื้นที่แขวงโคกแฝด  แขวงลำผักชี  แขวงลำต้อยติ่ง  เป็นพื้นที่ห่างไกลยังไม่มีการสร้างถนน การเดินทางต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีป่าหนาแน่นจึงเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้าย

จึงได้มีการจัดสายตรวจแรมคืนมาประจำและตั้งที่พักบริเวณฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งสถานีตำรวจในปัจจุบัน จนกระทั่ง

จ.ส.ต.หมื่นแจ่มระหัดเหตุ ได้ยกที่ดินจำนวนประมาณ 2 ไร่ ให้กรมตำรวจสร้างที่ทำการกิ่งสถานีตำรวจและบ้านพักตำรวจ

และ จ.ส.ต.หมื่นแจ่ม   ระหัดเหตุ ได้เป็นหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจนครบาลเจียรดับ เป็นคนแรก

ที่ตั้งของหน่วยงาน
          สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี เลขที่ 68  หมู่ 9   ถนนวิฑูรยชาติ  แขวงลำผักชี เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร บนที่ดิน 3 ไร่  94 ตารางวา  ซึ่งได้รับบริจาคจาก จ.ส.ต.หมื่นแจ่มระหัดเหตุ  จำนวน 1 ไร่   และทางกรมตำรวจได้อนุมัติจัดซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวน  1 ไร่  94 ตารางวา จากนายสุรกิจ  ธูปคุปต์  ในวงเงิน  400,000  บาท